Адвокат търговско право

юли 8, 2021Правна консултация1 коментар

Всеки имащ нужда от услугите на адвокат търговско право може да се свърже с нашата кантора Марковски. Ние предлагаме услугите си на всички хора, независимо в коя част на страната живеят. Като цяло търговското право представлява дял от частното право и е в същността си система от норми. Те регулират правното положение на всички онези хора, които се занимават с определен вид търговия. Не на последно по важност място този дял от правото е регулиращият орган и на отношенията, в които търговците винаги влизат при осъществяването на своята дейност. Търговците или още така наречените търговско правни субекти са един от предметите на регулиране на този дял от правото. То урежда тяхната правоспособност, правна индивидуализация и организация. На второ място са търговските правоотношения, които възникват на базата на правната норма. Това става от своя страна по силата на осъществени юридически факти и задължения, които се състоят от търговски права.

    Отношенията имат имуществено – правен характер, поради което се налага поне една от двете страни да е търговец. В случай на преки взаимоотношения между двама търговци, възникват търговски правоотношения. При положение обаче, че търговец е само една от двете страни, то тогава възникналите отношения са едностранни. Използването на адвокат търговско право може да се наложи винаги, когато трябва да се урежда даден спор между търговци или подписването на съвместен контракт. Важни за този правен дял са принципите, които той изповядва и благодарение, на които продължава да се развива и в наши дни. Първият от принципите е този на правната самостоятелност и автономия на частноправните субекти. Следва равенството на частноправните субекти, като тогава субектите имат право на еднакви условия за да упражняват своите права. Възмездно – еквивалентният характер на търговските отношения пък означава, че всички стоки и услуги трябва да се заплатят. Последният и четвърти принцип на правото от типа търговско се нарича свобода на конкуренцията и забрана за нелоялна конкуренция. Всеки един от тях е важен и трябва да се познава добре от търговците. Всички такива хора могат да ползват услугите на кантората ни, която разполага със специалисти в различните направления на правото.

    При наемането на адвокат търговско право могат да възникнат още много други въпроси от страна на хората, например свързани с неговите източници и субекти. И в двата случая има важни неща, които трябва да се знаят. Като субекти на този дял от правото се считат търговците и нетърговците. Търговецът е участник в търговския оборот, чието основно положение и дейности са подчинени на специален режим. Той също така съчетава взети заедно трите основни изисквания, които са съответно да е юридическо или физическо лице, да извършва някои от посочените в ТЗ сделки и да прави това по занятие. Търговският закон, Закон за защита на конкуренцията, Закон за банките и кредитното дело и още много други пък са източниците на правото от типа търговско. Що се отнася до търговската дейност, тя не е правно понятие. Обхваща предимно стоково паричните отношения в дадено общество, като това са отношения на възмездна размяна на продуктите на труда.

Frequently Asked Questions

FAQ’s

1 Коментар

  1. A WordPress Commenter

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

    Отговор

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *