БРАКОРАЗВОДНИ АДВОКАТИ

май 18, 2020Правна консултация0 коментари

Нашата кантора Марковски разполага с бракоразводни адвокати, които са на разположение на хората. Всички те по една или друга причина може да имат нужда от съвет или консултация в зависимост от това каква е конкретната ситуация с техния брачен живот. Процедурата по развод между мъжа и жената в страната се урежда от новия Семеен кодекс, а също така и от Гражданския процесуален кодекс. След като новият СК преди известно време внесе някои промени в бракоразводното производство, се стига до отпадането на така нареченото помирително заседание. То в по-малка или по-голяма степен неизменно водеше до забавяне и проточване на делата от типа бракоразводни. Що се отнася в случаите на развод по взаимно съгласие, се стига до отпадането на изискването да е минал срок от поне три години от сключването на брака. Това всъщност означава, че още на следващия ден след сключване на граждански брак, съпрузите могат да поискат развод.

Развод поради разстройство на брака или развод по взаимно съгласие са двата традиционни случая, от които могат да избират интересуващите се от услугите на бракоразводни адвокати. Във всяка една от двете ситуации несъмнено се наблюдава разстройване на брака, но в първия случай съдът изследва и се произнася по вината на съпрузите. Що се отнася до възникването на втория случай, тогава искащите да се разведат съпрузи вече са уредили всички необходими формалности помежду си или поне тази част от тях, за които уреждането при развод е задължително. Тогава съдът трябва единствено да влезе в ролята на одобрител на споразумението между двамата и едновременно с това са следи дали то не пречи по някакъв начин на закона. В областта на бракоразводните дела понякога се стига до случаи по изключение, които са по-известни като „частни случаи”. Така например съпругът ищец би могъл да поиска съдът да не се произнася по въпроса за вината, което включва причините за развода. Този случай е характерно явление при ситуациите, когато и на двамата съпрузи не им е до съдебни разпри, но в същото време едната страна упорито отлага започването на делото.

Всеки адвокат бракоразводни дела от адвокатска кантора „Марковски“ е на разположение на хората, които имат нужда от конкретни съвети и помощ. Характерна друга особеност при този вид дела е изготвянето на споразумение на развод между съпрузите. То следва да включва няколко на брой задължителни приложения. Включването на такива споразумения и клаузи, които по принцип не са задължителни, също понякога се изискват. Сред документите за развод пък на първо място е необходимо да бъде представена молбата за развод, както и приложено копие от брачното свидетелство. В случай на прилагане на копие, съдът дава възможност да се представи оригиналният вид на този документ. При положение, че от брака има намиращи се на непълнолетна възраст деца, е необходимо да се приложат техните актове за раждане. Комплектът документи за статистически цели също е сред нещата, които трябва да се представят. Такива цели да се представят по принцип не е задължително, но това води до ускоряване на процеса.

Frequently Asked Questions

FAQ’s

0 коментара

Подайте коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *