Адвокатска кантора Марковски

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД, ПРОКУРАТУРА И ДОСЪДЕБНИ ОРГАНИ.

Адвокатска кантора Марковски

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЪД, ПРОКУРАТУРА И ДОСЪДЕБНИ ОРГАНИ.

Aдвокатска кантора Марковски

добре дошли в нашия уебсайт

Адвокатска кантора „Марковски“ предлага качествени правни услуги, правна помощ, консултация и съдействие в различни области на правото.

ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

Комплексно правно консултиране

Представителство пред съд и досъдебни органи

Оказване на правна помощ, защита, съдействие в досъсебното производство и участие и защита в съдебно производство.

Представителство пред прокуратура

Изготвяне на жалби и сигнали за защита на законните права и интереси

Преимуществено Адвокатска кантора „Марковски“ е специализирана в областта на наказателното право и наказателното производство, като в наши дни е една от водещите кантори в тази област.

Адвокатска кантора Марковски

История

Адвокатска кантора „Марковски“ е българска адвокатска кантора с над 100 – годишен опит. Нашите основатели са Филип Марковски, започнал да практикува през 1950 година и Марин Марковски, едни от най-популярните правозащитници в областта на наказателното право.

Филип Марковски

Филип Марковски

адвокат

Марин Марковски

Марин Марковски

адвокат

Димитър Марковски

Димитър Марковски

адвокат

Адвокатска кантора Марковски

ЕКИП

Кантората разполага с квалифициран екип от юристи, с висок професионализъм и разнообразен опит в сферата на различни области. Екипът на кантората работи на територията на цялата страна.

Емануил Бастрев

Емануил Бастрев

адвокат

Силвана Ампова

Силвана Ампова

Адвокатски сътрудник

Деляна Пенева

Деляна Пенева

Адвокатски сътрудник

Божидар Терзийски

Божидар Терзийски

адвокат

Диана Бончева

Диана Бончева

Адвокатски сътрудник

Николай Иванов

Николай Иванов

Технически сътрудник

Елена Петрова

Елена Петрова

адвокат

Магдалена Димитрова

Магдалена Димитрова

Адвокатски сътрудник

Адвокатска кантора Марковски

ЕКИП

Кантората разполага с квалифициран екип от юристи, с висок професионализъм и разнообразен опит в сферата на различни области. Екипът на кантората работи на територията на цялата страна.

Димитър Марковски

Димитър Марковски

адвокат

Божидар Терзийски

Божидар Терзийски

адвокат

Елена Петрова

Елена Петрова

адвокат

Емануил Бастрев

Емануил Бастрев

адвокат

Диана Бончева

Диана Бончева

Адвокатски сътрудник

Магдалена Димитрова

Магдалена Димитрова

Адвокатски сътрудник

Силвана Ампова

Силвана Ампова

Адвокатски сътрудник

Деляна Пенева

Деляна Пенева

Адвокатски сътрудник

Николай Иванов

Николай Иванов

Технически сътрудник

Labor omnia vincit improbus /

Работата побеждава всичко
адвокатска кантора Марковски

Правна консултация

Правна помощ

Наказателно право

Кантората предлага високо квалифицирани правни консултации по наказателни дела, изразяващи се в проучване на делото и даване на мнение по него. Изготвя тъжби до прокуратура, полиция и съдилищата ...

Административно право

Изготвя жалби и срещу наказателни постановления, издадени от различни органи (за нарушения по Закона за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.) и...

Търговско право

Адвокатска кантора „Марковски“ дава правни консултации и становища и по търговски въпроси и спорове, осъществява текуща правна помощ, както и процесуално представителство, защита и съдействие по тър...

Гражданско право

увеличаване или намаляване. Адвокатска кантора „Марковски“ изготвя и договори, молби, жалби, частни жалби, дава становища и по облигационни и вещни казуси, в това число: изготвяне на искови молби...

Адвокатска кантора Марковски

защо да изберете нас?

Професионална правна консултация

Свържете се с нас за правна консултация.

Цени спрямо Българското законодателство

Цените се определят спрямо стандартите на страната.

Над 100 години адвокатски опит

Основателят на Кантората адвокат Филип Марковски е започнал да практикува през 1950 година.

Форма за контакт

Изпрати запитване за консултация