Адрес

София, ул. „Цар Асен I-ви“ 1

Телефон за връзка

0888444988 | 0888415443

Адвокат търговско право

Адвокат търговско право

Всеки имащ нужда от услугите на адвокат търговско право може да се свърже с нашата кантора Марковски. Ние предлагаме услугите си на всички хора, независимо в коя част на страната живеят. Като цяло търговското право представлява дял от частното право и е в същността си...