Софийска адвокатска колегия (САК)

   Един от първите адвокатски съвети за страната е Софийският адвокатски съвет, по-известен като САС. Той е учреден на 11.10.1897-ма година по инициатива на заемащия поста председател на Софийския окръжен съд Георги Писарев. Димитър Греков пък е първият председател на организацията, като той е сред известните ни следосвобожденски политици. Съставянето на точен списък с всички включени към Софийския окръжен съд адвокати е първата и основна задача, която си поставя САС още непосредствено след своето официално създаване. Що се отнася обаче до това кога започва неговото истинско развитие, точната година е 1925-та. Тогава на 24-ти август се създава Законът за адвокатите, който изгражда принципите на родната адвокатура по самоуправление и контрол. По-късно – на 16.10.1947-ма година, е приет общо вторият поред закон за адвокатите. Съгласно него адвокатските колегии придобиват статута на юридически лица занимаващи се с юридически услуги с органи общо събрание и адвокатски съвет. Министърът на правосъдието започва да играе все по-важна роля в този орган, особено в годините след 1976-та.


    Тогава правата на министъра не само се запазват, но и бележат значително разширение. На 12.09.1991-ва година е приет още един закон, при това от Великото народно събрание. Той отменя приетия през 1976-та година закон и постановява, че адвокатската професия придобива формата на конституционна дейност за правно съдействие и защита на правата, законите и свободите, както и интересите на всички юридически и физически лица. Този закон действа в сила до влизането на новия закон за адвокатурата, който е приет официално на 10-ти юни 2004-та година. Председател, секретар и заместник – председател са трите основни поста в редиците на САК.