Адвокат Елена Петрова

Адвокат
elena@markovski.bg
02 987 79 70
Адвокат ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА е родена на 20.11.1975г. Завършва с пълно отличие средното си образование в 29-то СОУ „ДИМИТЪР ХОМАТИАН” в град София с профил „Английски език“. През 1999г. завършва висше юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и се дипломира като магистър по Право. След провеждане на задължителния учебен едногодишен стаж в началото на 2000г. полага успешно теоретико-практически изпит в Министерство на правосъдието и получава юридическа правоспособност. През месец юни 2000г. става адвокат в Софийска Адвокатска колегия и работи без прекъсване като адвокат до настоящия момент. В кантора МАРКОВСКИ започва работа по време на учебния си юридически стаж, след завършването, на който продължава в кантората като правоспособен адвокат от месец юни 2000г. до днес. Тя е и нашият адвокат трудово право, адвокат гражданско право - тъй като тя извършва и трудово правни консултациио oсвен всичко останало. Практикува в областта на гражданско, търговско, административно и наказателно право. Владее английски и руски език. Още от първия ден на своята кариера работи в кантората, което само по себе си е признание за нейната квалификация. Авторитетът на професионален и отговорен адвокат тя защитава по всяко едно дело. Тя е изключително отговорна и за нея няма малки и големи дела. Всяко едно дело, по което адв. Петрова се явява, е професионално предизвикателство, на което тя отговаря великолепно. Тя е изключително добросъвестна, подредена и отговорна. Като особено качество е внимателното й общуване с клиентите и тази психологическа атмосфера, която е необходима за изграждането на доверието между клиент и адвокат.